polskabiegarybno19

Polska Biega w Rybnie 2018. Rybno 18.05.2019r.

Rejestracja zawodnika

Drogi uczestniku! W tym miejscu możesz zarejestrować swój udział w zawodach. Wprowadź poprawnie wszystkie wymagane dane. Informacje osobiste będziesz mógł zmienić w swoim profilu. Informacje dotyczące wyłącznie tych zawodów można zmienić na tej stronie. Po uzupełnieniu wszystkich wymaganych danych będziesz mógł przejść do płatności.

Formularz rejestracji w zawodach został ukryty przed osobami niezalogowanymi. Jeśli chcesz w tym miejscu zobaczyć formularz zaloguj się w sekcji Zawodnik.

/
Opisać przeżycie jakim jest maraton komuś, kto nigdy tego nie doświadczył, to jak próba opisania koloru komuś, kto urodził się ślepy.

Jerome Drayton

Informacje

Regulamin akcji „POLSKA BIEGA” pod hasłem : „BIEG KOPERNIKA”

Rybno, 18.05.2019r.

 

CEL:

Popularyzacja biegania jako możliwości spędzania czasu wolnego, zdrowego stylu życia oraz uczczenie cyklicznej akcji „POLSKA BIEGA”

Zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańcom Gminy Rybno, Powiatu Działdowskiego oraz sąsiednich gmin i powiatów.

TERMIN I MIEJSCE:

Bieg odbędzie się o godzinie 14:00 dnia 18.05.2019r.( sobota)

Start i Meta: Stadion sportowy przy OSiR w Rybnie

Start dystansów 3 km i 8km – godz. 14.00- stadion OSIR w Rybnie

Dystanse:

dystans rodzinny (800m)- bieżnia tartanowa ( stadion sportowy)

dystans średni (3km) – bieg , nordic walking

dystans długi (8km)

Dla wszystkich dystansów obowiązuje limit czasu 1h.

 

Kategorie wiekowe:

Dystans 8km:

Męźczyżni:

Juniorzy (16-18lat)

Mężczyźni (19-29lat)

Mężczyźni (30-49lat)

Mężczyźni (50-59lat)

Mężczyźni (60+)

 

Kobiety:

Juniorki (16-18lat)

Kobiety (19-39lat)

Kobiety (40-49lat)

Kobiety (50+)

 

Dystans 3km:

Bieg - Kobiety OPEN

Bieg - Mężczyźni OPEN

 

Nordic Walking - Kobiety OPEN

Nordic Walking- Mężczyźni OPEN

Dystans 800m:

Bieg/marsz bez pomiaru czasu oraz klasyfikacji. Pełna rekreacja. Mile widziane rodziny ;)

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:

W akcji POLSKA BIEGA są mile widziane wszelkie formy ruchu: m.in. bieg, trucht, chód z kijkami NORDIC WALKING itp.

Osoby nieletnie koniecznie przynoszą zgody od rodziców.

Bez zgody, zawodnika nieletniego nie dopuszczamy do biegu.

Dla dystansu 3km oraz 8km obowiązuje opłata startowa w wysokości 20 zł.

Opłata uiszczana jest poprzez formularz rejestracji on line; http://polskabiegarybno19.chiptiming.pl/

lub gotówką w dniu zawodów w biurze.

Podpisanie zgłoszenia do zawodów jest równoznaczne z wydaniem numeru startowego i akceptacją niniejszego regulaminu. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Zawodnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za własne działania i zachowanie. Wszystkie objawy złego samopoczucia należy zgłosić organizatorom. Wszyscy zawodnicy muszą przestrzegać regulaminu zawodów

Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych. Problemy, uwagi, wątpliwości prosimy przedstawiać bezpośrednio organizatorom w dniu imprezy.

Organizatorem imprezy jest OSiR w Rybnie i Chiptiming.

Osoba do kontaktu: Hanna Bem Tel.514-126-101.

Zgłoszenia do udziału w biegu proszę zgłaszać do dnia 16.05.2019r.

Zapisy elektroniczne na stronie www.chiptiming.pl

 

Dla każdego uczestnika będzie medal oraz poczęstunek.

Nad bezpieczeństwem biegów będą czuwali:

STRAŻACY, POLICJA, POMOC MEDYCZNA.

 

 Wyrażenie zgody na udział w Imprezie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych uczestnika Imprezy(wizerunek).

 

Bieg Kopernika” jest dofinansowany z projektu "Bezpieczna Gmina Rybno- działamy razem!" w ramach "Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020"
Wyniki

Kobiety & Mężczyźni OPEN 8km.pdf
Mężczyźni kat wiek 8km.pdf
Kobiety & Mężczyźni OPEN 3km.pdf
Kobiety & Mężczyźni Nordic Walking OPEN 3km.pdf

Aktualności

1

16-05-2019 :: Biuro zawodów

Biuro zawodów  czynne  18.05 w godzinach 12.30-13.45. Start biegów 14.00